Photo Agency - Astronomy - Space - Nature

> Apollo: lunar module

Apollo: lunar module

author: Joe Bergeron/Novapix

reference: e-apo99-00010

Image Size 300 DPI: 35 * 20 cm

The Apollo Lunar Module (LM) left on the Moon. Artwork.

Keywords for this photo:

APOLLO - ILLUSTRATION - LM - LUNAR MODULE - LUNAR SURFACE - MANNED SPACEFLIGHT - MODULE - MOON - SOIL - SPACE - SPACESHIP - SUN -